ARTROS OCH ARTROSSKOLA

Artros
Artros är en ledsjukdom som drabbas brosket i leden. Det är en vanligt förekommande sjukdom och är främst en åldersrelaterad sjukdom. Alla leder som är broskbeklädda kan drabbas. De vanligaste lederna som drabbas är fingrar, knän, höfter och axlar. Det finns inget bot som kan ta bort sjukdomen, men det finns mycket att göra för att lindra symtomen.

Det viktigaste är att använda musklerna runt omkring och belasta leden på ett bra sätt. Det stimulerar brosket och kan förbättra broskkvalitén. Vid övervikt är viktreducering mycket gynnsamt för leden. Ju tidigare insatser sätts in, desto bättre resultat. Att förebygga genom bra träning och kroppsvikt är också en stark rekommendation.

Om du vill lära mer kan du bl.a. läsa vidare på: http://gangbar.se/om-artros

Artrosskola         Nystart            ARTROSSKOLA        2019:      28  januari . Anmälan till Sylia 0730-73 19 26!

På Aktiv Hälsa tillhandahålls detta numera som en individuell insats.
Artrosskolan, innehåller information om Artros samt handledd träning, vilket rekommenderas av såväl Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer, som av Region Skåne, för alla med Artros. Diagnosen Artros kan ställas genom klinisk undersökning utförd av sjukgymnast, med särskilda kunskaper inom området. Det behövs INTE en röntgen för att ställa diagnos. Endast ca 50 % av alla med Artros har förändringar på röntgen. Det kan ta 10-15 år innan broskförändringar syns på röntgen.

Innehållet i Artrosskolan utgår från ett nationellt koncept kallat BOA (Bättre Omhändertagande vid Artros). Det är sjukgymnaster från Spenshults Reumatikersjukhus, som tillsammans med läkare och Reumatikerförbundet, har tagit fram innehållet. Innehållet och upplägget i Artrosskolan baseras på den senaste (nationella och internationella) forskningen om Artros. Artrosskolan hålls efter behov, beroende på efterfrågan. Utöver dessa tillfällen erbjuds alla patienter med Artros i knä eller höft individuell information och riktad Artrosträning, baserad på Artros-skole konceptet.

Bäst effekt av Artrosskola och specifik träning uppnås om insatser sätts in i tidigt skede av Artrosen, vid lätt till måttlig grad av Artros.

Artrosskolan innehåller två delar:

Den ena delen består av teori, om Artros som sjukdom, vad som händer i kroppen, riskfaktorer, behandlingsmöjligheter, hur man förhåller sig till smärtan, vikten av specifik artros-träning och egenvård.

Den andra delen består av specifik Artros-träning för höft- och knä- artros och utförs som handledd träning, 2 ggr/ve i 6-8 veckor. Därefter rekommenderas fortsatt egenträning med specifikt Artrosprogram. Med kontinuerlig specifik Artrosträning kan behov av operation ofta skjutas upp eller till och med undvikas.

Träning kan ge lika god smärtlindring som smärtlindrande tabletter.

Välkommen att kontakta oss för mer info!

Källa: BOA