Egen Vård

Vår hälsa och tillfrisknande efter sjukdom och skada är till stor del ett eget ansvar. Att leva sunt och förebygga sjukdom och skada är en del. Det kan även innebära att vi måste lyssna på kroppens signaler och söka professionell sjukvård. Det kan vara att följa ordinerade råd om medicinering eller andra förhållningsråd. Svensk sjukvård har fått en ny lag att följa. Vi ska hjälpa patienterna att succesivt ta ökat ansvar, för tillfrisknande efter sjukdom och skada.

Egen vård är en viktig del av att bibehålla och återfå sin hälsa och funktion. Vi instruerar och coachar dig på vägen mot ökat eget ansvar och egenvård. I egenvården är den fysiska aktiviteten oerhört viktig.

Mottagningen finns i anslutning till,
Toppengallerians gym
Fitness24Seven
Kungstorpsvägen 8
Höllviken
040-45 15 00

Där kan man fortsätta att egenträna mot avgift, efter introduktion.
Mer information angående det anslutande gymmet finner du på http://fitness24seven.com/