Fysisk Aktivitet

Vi kan hjälpa dig att komma igång med bra träning! På gymmet f24s kan du få hjälp med träningsinstruktioner.

Vår PT/Fysioterapeut Nora Ghanem hjälper dig gärna med ett individualiserat träningsprogram!

Se kontaktuppgifter för bokning av tid!

Boka heltimme tillsammans med en vän och dela på kostnaden.

Du kan också få hjälp med träning i hemmet. 

Om du har fyllt 75 år kan du använda din Aktivitetscheck, som du får från Vellinge kommun, för att få hjälp med träningsinstruktioner.

Att vara fysiskt aktiv, så att man blir lite andfådd och
varm, leder till att man i större utsträckning får vara
frisk och till och med kan få leva längre, än om man är
mycket stillasittande. Stillasittande är hälsovådligt och jämställs i flera avseende med rökningens negativa effekter på hälsa och livslängd.

Världshälsoorganisationen och Folkhälsoinstitutet
rekommenderar ALLA att vara fysiskt aktiv MINST
30 min varje dag, oavsett skada, sjukdom eller ålder.
Det minskar risken att drappas av livsstilsrelaterade
sjukdomar såsom diabetes, vissa cancerformer, hjärt-
och kärlsjukdomar och artros. Vid redan uppkommen
sjukdom kan symtom lindras av fysisk aktivitet. Även värk, depression och konsekvenser av cancer kan minska med regelbunden träning.

Källa: Socialstyrelsen