SJUKVÅRD OCH FRISKVÅRD – HAND I HAND !

Verksamhets upplägg och inriktning

– Fysioterapi, rehabilitering vid skada, sjukdom och Stressrelaterad ohälsa
– Förebyggande för att undvika skada eller sjukdom
– Friskvårdför att förbättra och utveckla det friska

En AKTIV insats, där individen själv tar eget ansvar för sin HÄLSA – ger bästa resultat i såväl förebyggande som rehabiliterande situationer. Fysioterapeuten ger information och verktyg för att lyckas!

Vid skada eller sjukdom:
Vid första besöket får du berätta om dina besvär. Vi gör en noggrann genomgång av dina besvär, en undersökning och ställer diagnos. Därefter ger vi förslag om lämpliga behandlingsinsatser, baserade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Evidensbaserade behandlingar eftersträvas.

Vi använder behandlingsmetoder bl a inom:
– Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)
– McKenzie/Mekanisk Diagnostisk Terapi (MDT)
– Mulligan
– Akupunktur
– Laser
– Stötvåg
– Kinesiotejping
– KBT-inriktad fysioterapi
-Stresshantering
– Rehabilitering vid långvarig smärta
– Psykoterapi
– Minfulness

Efter överenskommelse ger vi behandlingar, instruerar dig i lämpliga övningar och handleder dig i rehabiliteringsträning, vanligen 1-2 ggr/ve.

När de aktuella besvären är förbättrade, vi har nått så långt vi kan och/eller patienten känner sig redo, lotsas han/hon över till fortsatt egenvård (egenträning). Artros-skola, enligt BOA/nationella riktlinjer, hålles vid behov någon gång/år, anmäl ditt intresse! Föredrag om Livsstil – Fysisk aktivitet som sjukdomsförebyggande och behandling.

Vid förebyggande och friskvård:
Vår PT och fysioterapeut Nora Ghanem kan hjälpa dig att lägga upp lämpligt träningsprogram för att underhålla och förbättra allmän funktion (Må Bra Träning) eller skräddarsy övningar för specifik idrott eller aktivitet (Specifik Träning), kanske för att förbättra golfsvingen eller minska risken för skador i fotboll. Detta ligger utanför den offentligt finansierade vården.