BESÖK PÅ MOTTAGNINGEN

– betalning kan göras med betalkort (VISA , Mastercard) eller Swish

* Verksamheten som är ansluten till Region Skåne:
Patientavgiften är 200 kr (enligt Region Skåne år 2019). Frikort och Högkostnadsskydd gäller. Högkostnadsskydd inträder vid 1100 kr, som betalats inom offentligt finansierad sjukvård inom en 12-månaders period.

* För försäkringsbesök:
gäller respektive försäkringsbolags avtal. Första besöket bokas via aktuellt försäkringsbolag.

* För privat Sjukgymnastik / Fysioterapi:
   
30 min, 400 kr
   hos Fysioterapeut utanför Högkostnadsskyddet

* Terapuetisk/Idrotts massage på kliniken kostar
30 min, 400 kr
45 min, 570 kr
60 min, 700 kr

* TRÄNINGSINSTRUKTÖR för Gymträning
    30 min personlig instruktion 400 kr
    60 min personlig instruktion 700 kr
60 min, två personer 800 kr

*KLIPPKORT/PRESENTKORT:
   5-kort 30 min, 1700 kr

*BALANSTRÄNING GRUPP
    Första gången – prova på för 75 kr
170 kr om man betalar per tillfälle.
    10-kort: 1300 kr för 5 ve, 2 ggr/ve

 

*HEMBESÖK:

– betalning kan göras med betalkort (VISA , Mastercard) eller Swish.

Sjukgymnast (utan avtal med Region Skåne) kan även göra hembesök för sjukgymnastisk behandling eller träning i hemmet (utanför Högkostnadsskyddet).

* Behandling / Sjukgymnastik i hemmet:
   30 min, 540 kr
45 min, 750 kr
60 min, 970 kr

* Terapeutisk massage i hemmet:
    30 min, 540 kr
45 min, 750 kr
60 min, 970 kr

UTEBLIVET BESÖK eller SENT ÅTERBUD:
Återbud lämnas senast 24 tim före bokad tid.
Avgift vid sent återbud eller missad tid:
– 400 kr  (2 x patientavgiften 200 kr) vid bokat besök inom Högkostnadsskyddet – Region Skånes regler
För mer info:
http://skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Regionstyrelsen/Foredragningslista/Regionstyrelsen-dagordning-2011-11-14/

– 220 kr  vid besök utanför Högkostnadsskyddet

– Enligt avtal med resp försäkringsbolag (besök inom Försäkringsvård)

Tillkommer Faktureringsavgift 50 kr och vid behov av påminnelse, påminnelseavgift 60 kr

 

FÖRELÄSNINGAR om:
* Artros – ledvärk (BOA Artosskola)
* Ryggproblem – Active Back Clinic
©
* Förebygga Idrottsskador
* Levnadsvanor – förebygg sjukdom
* Senior – Aktiv hälsa
Priser på offert